«ԿԱՐԱՆԴԱՇ» ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ԽԱՆՈՒԹ վերադաս՝ «ՍՄԱՐԹԼԱՅՆ» ՍՊԸ -